i Drammen

UTREDNING HOS AUDIOGRAF


Marthe Skjervold


Bachelorgrad i audiologi 2006

11 års erfaring fra Drammen Sykehus


Hørselstap 

 kan ramme personer i alle aldre, og ha en rekke ulike årsaker.

Alder er en viktig årsak til hørselstap, og her har genetiske faktorer betydning. 

Kraftige lyder og støy kan også forårsake hørselstap, midlertidig eller permanent.

 

Hørselstest

Audiometrisk måling, hørselsmåling, der man via samarbeid mellom testpersonen og testleder finner frem til personens høreterskler, (de svakeste lydene testpersonen oppfatter) i frekvensspekteret 125-8000Hz.

Vi sjekker også bevegelighet på trommehinne og mellomørestatus.  

Første besøk

 • hørselsmåling og forklaring av testresultater
 • hørselskurven føres inn i et audiogram
 • kartlegging og evt samtale ang høreapparater
 • informasjon om aktuelle høreapparattyper og -modeller, og annet tilleggsutstyr
 • avstøp av øregangene ved behov


 


 

Andre besøk

 

 • tilpasning av høreapparat(er) og evt tilleggsutstyr
 • justering ved behov
 • gjennomgang i bruk og stell, samt forsikring
 • evt koble til mobiltelefon
 • sende inn søknad til Nav
 • gjennomgang av bestillingsskjema for batterier og annet utstyr

 


 

Tredje besøk

 • kontroll av høreapparat(er) og øregangene
 • justering av apparat(ene) ved behov
 • tilpasning av evt tilleggsutstyr
 • henvisning til hjelpemiddelsentralen ved behov.

 

Det settes opp flere kontroller ved behov.

Dersom du er fornøyd med apparatene og forsterkningen, vil siste del av søknad signeres og apparatene tildeles.

 

Du kan når som helst ta kontakt for ytterligere timer ved behov for justering, nye avstøp, reparasjoner eller annet.

Vi anbefaler medlemskap i HLF(Hørselshemmedes Landsforbund), da dette også inkluderer erstatningsavtale.

 

Feilsøking


ProblemÅrsakLøsning
Ingen lyd   
utgått batteri
bytt batteri

tett slange eller ørepropper

rengjør slange, dome eller propp, evt. voksfilter

Redusert lyd 
tett lydutgang
rengjør slange, dome eller propp, evt. voksfilte

fuktighet
åpne batteriluke og la apparat(ene) tørke

utgått batteri
bytt batteri
Piping/feedback
proppen er satt inn feil
forsøk å sette apparatet inn påny

ørevoks i øregangen
få øregang undersøkt av lege


Høreapparatene er vannavstøtende, ikke vanntett. Dersom apparat(ene) kommer i kontakt med vann og slutter å fungere, åpne batteriluken og la apparat(ene) ligge til tørk over natten. Sett i nytt batteri. Dersom det fortsatt ikke fungerer, må apparat(ene) sendes inn til reparasjon.

                

Velkommen til oss!