i Drammen

Høreapparater

Det finnes idag veldig mange forskjellige typer høreapparater.

Vi vil, ut fra dine hørselstap og ønsker, finne ut hvilke høreapparater som passer best for deg. Resultatene fra hørselstestene legges inn i apparatene via en datamaskin og tilkoblingsutstyr. Du får lytte på apparatene, så gjør vi justeringer ved behov. 


Vi sender inn søknad til Nav for å få dekket kostnader til høreapparater og evt tilleggsutstyr på tilpasningstime. Du vil får med seg høreapparatene hjem i en periode før du settes opp til en kontrolltime. Det vil bli gjennomgang av bruk og stell, samt hvordan du bytter batteri og setter på deg apparatene selv. Du kan også ta kontakt under utprøvingsperioden ved behov for justering av apparatene eller om du lurer på noe.


Batteri

Batteriene finnes i 4 forskjellige størrelser, du vil få med deg 6 batterier av den størrelsen du skal ha, samt bestillingskort på nye. 


Forsikring

Vi anbefaler at du ordner med forsikring på høreapparatene dine. Dette kan du gjøre i ditt forsikringsselskap, eller ved å melde deg inn i HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) som har erstatningsavtale i medlemsskapet.


Tilleggsutstyr

De fleste høreapparater idag har mulighet for tilkobling til annet utstyr, som fjernkontroll, mikrofon o.l. Dette vil tilpasses til den enkelte ved behov. Har du behov for varslingsanlegg eller annet utstyr hjemme, kan vi henvise til hørselskontakt i din kommune.